weerachai5

AUDJPY อาจจะเกิด Butterfly

ลดลง
FX:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
หลังจากที่ราคาได้ลงมาพักตัวและทำกำไรเพียงเล็กน้อยของรูปแบบ Harmonic แล้วราคาได้ขึ้นต่อจากแรงเสริมของข่าว คาดว่าจะทำรูปแบบ Harmonic สุดท้ายคือ Butterfly อาจจะพิจารณารอ Sell อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ ถ้าหากราคาทะลุค่อยหาจุดเข้าใหม่ครับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ได้ไส้แล้วนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ