FX:AUDJPY   ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เยน
AUDJPY ได้ทำรูปแบบ Harmonic ในฝั่งของการ Sell เป็นที่เรียบร้อย ไลังจากที่ราคาได้วิ่งขึ้นมาก่อนทำ Harmonic ในฝั่งของการ Buy ซึ่งถ้าหากใครที่รอ Buy ตามแบบ Harmonic อยู่ให้ยกเลิกได้แล้วนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ