ApipongWin

ANAN 1.46 BUY !! หุ้นฝัง

เพิ่มขึ้น
SET:ANAN   ANANDA DEVELOPMENT PCL
ปี 2023 เป็นปีที่ต้อง SELECTION กลุ่มที่จะมาคือ อสังหา ก่อสร้าง
และขนส่ง
กลุ่มอสังหาต้องเลือก หุ้นที่ขายคนจีนได้
ANAN ผู้บริหารซื้อหุ้นไปตอน 26/11/2564 84 ล้านหุ้น
ราคา 1.55 ถ้าซื้อตอนนี้ก็ทุนต่ำกว่าเขาเยอะ อิอิ
หุ้นฝัง ANAN
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ