Nattajakan

AEONT ถึงเป้าแล้วสินะ

เพิ่มขึ้น
SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
จากอดีต จนถึงตอนนี้ ถึงเป้าที่คิดไว้แล้ว
หลังจากที่เบรค และ อินดิเคเตอร์ สำคัญ แสดงอาการขาขึ้น

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ