Nattajakan

AEONTS MACD>0 DMI golden cross

เพิ่มขึ้น
SET:AEONTS   AEON THANA SINSA(THAILAND)
เป้า 205

มองว่ากลับตัวในกราฟรายสัปดาห์

MACD เริ่มมากกว่า 0
DMI พยายามทำสัญญาณเชิงบวก มากกว่า

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ