dukeposh

ACE | วิเคราะห์คลื่นรูปแบบกลับตัว Ending Diagonal เป้าหมาย +25%

เพิ่มขึ้น
SET:ACE   ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
ACE | มีสัญญาณกลับตัวรูปแบบกราฟรายสัปดาห์ คลื่นย่อ ABC correction ลงมาที่แนวรับเป้าหมายทรงสามเหลี่ยม มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคลื่น C แล้วเกิดรูปแบบ Ending diagonal ราคาบีบตัวในกรอบแคบ falling wedge หาก breakout จะเปิดอับไซด์ไปที่แนวต้าน เส้น 200 วัน +13% 0.382 fibo retracement และ เป้าหมาย Falling Wedge ที่ fibo retracement 0.618 ราคาโซน 3.0 บาท +25% อับไซด์
อินดิเคเตอร์ RSI เกิดสัญญาณ bullish divergence ในกราฟรายสัปดาห์ เป็นสัญญาณกลับตัวที่ค่อนข้างเป็นไปได้มาก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ