ZRX ZRXUSD

ZRXUSD COINBASE
ZRXUSD
ZRX COINBASE
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

ZRXUSD ชาร์ต

ซื้อขาย ZRXUSD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี