XVS XVSUSD

XVSUSD BINANCE
XVSUSD
XVS BINANCE
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

XVSUSD ชาร์ต

ซื้อขาย XVSUSD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี