สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม XPDUSD

XPDUSDOANDA
XPDUSD
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียมOANDA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างแพลเลเดียม (ดอลลาร์สหรัฐฯ / ออนซ์)
 
   
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลเลเดียม
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างพาลาเดียม