ดัชนี DAX DAX

DAXXETR
DAX
ดัชนี DAXXETR
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

โปรไฟล์

ดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX 40 (GER40) ได้รับการแนะนำภายใต้ "DAX" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 โดยตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 40 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่อง ชั่วโมงการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. สธ. โดยทั่วไปแล้ว DAX40 จะถูกรายงานเป็นดัชนีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าเงินปันผลของบริษัทจะถูกนำกลับมาลงทุนใหม่

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ดัชนี DAX
 
   
Germany 30
 
   
Germany 40 CFD