เกิด late QM
ราคาไปสร้าง fake outzone
ถ้าราคา ลงมาTest zone แบบ Quick retest เข้าได้เลย
แต่ถ้าราคาลงมาใช้ แบบ DownTrend รอเกิด Smart Entry
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ