Bitcoin / US Dollar IndexBitcoin / US Dollar IndexBitcoin / US Dollar Index

Bitcoin / US Dollar Index

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

จุดข้อมูลที่สำคัญ

ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

ดูไอเดียทั้งหมด