ดัชนี Bitcoin XBT

XBT BITMEX
XBT
ดัชนี Bitcoin BITMEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

XBT ชาร์ต

ซื้อขาย XBT กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี