NutaponKo

แนวโน้มเกร็งกำไรได้ะระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:BTCUSDSHORTS   BTCUSD Shorts
เนื่องจากมีการยกโลมาเรื่อยๆ การหาจุดเข้าแต่ละแต่งเทียน สามารถสร้างกำไรได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ