U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OILU.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OILU.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL

U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

เกี่ยวกับ U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL

น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากพืชและสัตว์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินและสัมผัสกับความร้อนและแรงดันมหาศาล น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความต้องการมากที่สุดและราคาได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

ดูไอเดียทั้งหมด 

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

UKOIL
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบเบรนท์
UKOIL
CL1!
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบาล่วงหน้า
CL1!
USOIL
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
USOIL
USDWTI
U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
USDWTI
WTICOUSD
West Texas Oil
WTICOUSD
BCOUSD
Brent Crude Oil
BCOUSD