US WTI Crude (Spot) (XTIUSD)US WTI Crude (Spot) (XTIUSD)US WTI Crude (Spot) (XTIUSD)

US WTI Crude (Spot) (XTIUSD)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

ดูไอเดียทั้งหมด