ดอลลาร์สหรัฐ / เรียลบราซิล USDBRL

USDBRLIDC
USDBRL
ดอลลาร์สหรัฐ / เรียลบราซิลIDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน