ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
USDAUD IDC

USDAUD
ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย IDC
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน