ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

USDAUD IDC
USDAUD
ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

USDAUD news