สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (เบรนท์)

UKOIL FXCM
UKOIL
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ (เบรนท์) FXCM
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

UKOIL trade ideas