YLG

แนวโน้มน้ำมันwtiสำหรับ วันที่26/3/67

เพิ่มขึ้น
BLACKBULL:WTI   WTI Light Crude Oil
โฟัสกัส long
เเนวรับ 80.8
sl 80.4
TP 84.14 - 87.32
หากราคาหลุดโซน 76.48 มีโอกาสที่จะเสียรูปเเบบขาขึ้น


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ