333

DYNAMIC HOLDING CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

3715 พื้นฐาน

DYNAMIC HOLDING CO LTD earnings per share and revenue

3715 earnings per share for the last quarter are 0.91 TWD whereas the estimation was 1.46 TWD which accounts for -37.67% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 4.17 B TWD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 4.22 B TWD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 1.25 TWD, and revenue is expected to reach 4.13 B TWD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 3715 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ