GLOBAL UNICHIP CORP.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ราคาเป้าหมาย

1562.060.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 17 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ 3443 มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 17 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น 3443 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน