FARADAY TECHNOLOGYFARADAY TECHNOLOGYFARADAY TECHNOLOGY

FARADAY TECHNOLOGY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3035 พื้นฐาน

FARADAY TECHNOLOGY ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล3035 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 5.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.54%