ACTION ELECTRONICS

3024 TWSE
3024
ACTION ELECTRONICS TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3024 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ACTION ELECTRONICS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3024 คือ 3.686B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.26 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.26% และ P/E คือ 51.69

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้