ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2454 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MEDIATEK INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2454 คือ 905.572B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 80.21 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 12.83% และ P/E คือ 7.12 วันที่ของรายได้ MEDIATEK INC ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 18.88 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้