KING SLIDE WORKS CO

2059 TWSE
2059
KING SLIDE WORKS CO TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2059 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ KING SLIDE WORKS CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2059 คือ 37.023B EPS TTM ของบริษัทคือ 14.25, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.58% และ P/E คือ 27.17 วันที่ของรายได้ KING SLIDE WORKS CO ถัดไปคือ 1 ธันวาคม ค่าประมาณคือ 5.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด