ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

TNX ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการ 2 ปี
 
   
กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี
 
   
iShares U.S. Treasury Bond ETF
 
   
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการ 5 ปี
 
   

ข่าว