ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ส่วนประกอบ STI

หลักทรัพย์คือส่วนของดัชนี

ส่วนประกอบ STRAITS TIMES INDEX สามารถูกพบในตารางด้านล่าง จัดเรียงส่วนประกอบของหลักทรัพย์ STI โดยเมตริกซ์ทางการเงินต่างกันและข้อมูล เช่น การดำเนินการ, เงินปันผล, งบกำไรขาดทุน และงบดุล

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
9CICAPITALANDINVEST
3.90SGD−1.76%−0.07SGD
ปานกลาง
4.489M17.506M20.331BSGD19.010.21SGD10Kการเงิน
A17UASCENDAS REIT
REIT
3.00SGD0.33%0.01SGD
มีแรงซื้อ
9.182M27.546M12.561BSGD12.560.24SGD45การเงิน
AJBUKEPPEL DC REIT
REIT
2.04SGD0.49%0.01SGD
มีแรงซื้อ
2.543M5.189M3.488BSGD10.830.19SGD15การเงิน
BN4KEPPEL CORP
7.07SGD0.71%0.05SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.792M33.879M12.437BSGD10.470.68SGD16.393Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
0.940SGD0.53%0.005SGD
มีแรงซื้อ
17.327M16.287M3.668BSGDการผลิตของผู้ผลิต
BUOUFRASERS LOGISTICS & COM TRUST
REIT
1.45SGD0.69%0.01SGD
มีแรงซื้อ
5.632M8.166M5.322BSGD5.800.25SGD41การเงิน
C07JARDINE C&C
31.90SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
339.5K10.83M12.608BSGD10.053.17SGD240Kการค้าปลีก
C09CITYDEV
8.60SGD−0.92%−0.08SGD
มีแรงซื้อ
1.823M15.68M7.872BSGD6.581.37SGD408การเงิน
C38UCAPLAND INTCOM T
REIT
2.12SGD0.47%0.01SGD
มีแรงขาย
9.598M20.347M13.988BSGD11.810.18SGD646การเงิน
C52COMFORTDELGRO
1.48SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
7.098M10.505M3.208BSGD20.330.07SGD22.589Kระบบขนส่ง
C6LSIA
5.44SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
2.532M13.772M16.143BSGD−0.32SGD14.117Kระบบขนส่ง
D01DFIRG USD
2.75USD−0.36%−0.01USD
มีแรงขายรุนแรง
266.6K733.15K5.162BSGD130.190.03SGD230Kการค้าปลีก
D05DBS
32.44SGD0.59%0.19SGD
มีแรงซื้อ
4.839M156.981M82.823BSGD12.562.57SGD33Kการเงิน
F34WILMAR INTL
4.16SGD−0.24%−0.01SGD
มีแรงซื้อ
5.069M21.087M26.145BSGD8.380.50SGD100Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
G13GENTING SING
0.805SGD0.00%0.000SGD
มีแรงซื้อ
7.166M5.769M9.712BSGD54.390.01SGDบริการผู้บริโภค
H78HONGKONGLAND USD
4.91USD−1.41%−0.07USD
มีแรงขาย
1.332M6.541M15.401BSGD14.120.49SGD2.88Kการเงิน
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
51.81USD0.68%0.35USD
มีแรงขาย
656.1K33.993M20.586BSGD6.1411.66SGD400Kการค้าปลีก
M44UMAPLETREE LOG TR
REIT
1.80SGD0.56%0.01SGD
มีแรงซื้อ
13.181M23.726M8.597BSGD10.780.17SGDการเงิน
ME8UMAPLETREE IND TR
REIT
2.70SGD0.37%0.01SGD
มีแรงซื้อ
3.189M8.61M7.233BSGD16.320.16SGD192การเงิน
N2IUMAPLETREE PANASIA COM TR
REIT
1.92SGD0.00%0.00SGD
มีแรงซื้อ
7.152M13.732M10.048BSGD18.370.10SGD186การเงิน
O39OCBC BANK
12.39SGD0.81%0.10SGD
มีแรงซื้อ
4.496M55.707M55.23BSGD10.981.12SGD30.809Kการเงิน
S58SATS
4.16SGD−1.19%−0.05SGD
มีแรงซื้อ
1.06M4.41M4.725BSGD232.600.02SGDระบบขนส่ง
S63ST ENGINEERING
3.95SGD0.00%0.00SGD
มีแรงขาย
3.721M14.696M12.309BSGD22.330.18SGDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
S68SGX
10.00SGD0.60%0.06SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.321M23.205M10.625BSGD25.750.40SGDการเงิน
U11UOB
27.00SGD0.56%0.15SGD
มีแรงขาย
2.253M60.826M44.893BSGD11.252.44SGD24.346Kการเงิน
U14UOL
7.50SGD0.54%0.04SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
372.1K2.791M6.301BSGD10.730.70SGD1.5Kการเงิน
U96SEMBCORP IND
3.26SGD0.62%0.02SGD
มีแรงซื้อ
6.572M21.426M5.766BSGD8.160.41SGD5.74Kสาธารณูปโภค
V03VENTURE
18.53SGD0.71%0.13SGD
มีแรงซื้อรุนแรง
789.7K14.633M5.352BSGD15.481.19SGD12Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
Y92THAIBEV
0.660SGD−0.75%−0.005SGD
ปานกลาง
11.833M7.81M16.705BSGD15.290.04SGDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
Z74SINGTEL
2.70SGD0.37%0.01SGD
มีแรงซื้อ
17.388M46.947M44.397BSGD22.870.12SGDการสื่อสาร