MITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE CO

MITSUBISHI ESTATE CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8802 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MITSUBISHI ESTATE CO

สินทรัพย์รวมของ 8802 สำหรับ Q3 23 คือ 7.56 T JPY ซึ่งมากกว่า 2.47% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.57% ใน Q3 23 เป็น 5.06 T JPY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี