SOMPO HOLDINGS INCSOMPO HOLDINGS INCSOMPO HOLDINGS INC

SOMPO HOLDINGS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8630 พื้นฐาน

SOMPO HOLDINGS INC สรุปรายได้

รายได้ SOMPO HOLDINGS INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.61 T JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 2.29 T JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Domestic Non-life Insurance, ปีก่อนนำ 2.22 T JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SOMPO HOLDINGS INC 2.60 T JPY, และปีก่อนนั้น 2.54 T JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ