JAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTD

JAPAN POST BANK CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7182 พื้นฐาน

JAPAN POST BANK CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 50.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.30%