NIPPON AVIONICS CO

6946 TSE
6946
NIPPON AVIONICS CO TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

6946 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ NIPPON AVIONICS CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 6946 คือ 6.992B EPS TTM ของบริษัทคือ 489.77, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 7.08

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด