DAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTDDAIFUKU CO LTD

DAIFUKU CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

6383 พื้นฐาน

DAIFUKU CO LTD สรุปรายได้

รายได้ DAIFUKU CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 611.48 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 238.85 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Daifuku, ปีก่อนนำ 225.06 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี DAIFUKU CO LTD 197.28 B JPY, และปีก่อนนั้น 182.78 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ