KORYOJYUHAN CO LTD
3495 TSE

3495
KORYOJYUHAN CO LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3495 financial statements

สรุปทางการเงินของ KORYOJYUHAN CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3495 คือ 2.676B EPS TTM ของบริษัทคือ 421.14, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.19% และ P/E คือ 4.86

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด