AMBITION CORPORATION
3300 TSE

3300
AMBITION CORPORATION TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3300 financial statements

สรุปทางการเงินของ AMBITION CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3300 คือ 4.552B EPS TTM ของบริษัทคือ 87.45, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.14% และ P/E คือ 7.88

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด