EARLY AGE CO LTD
3248 TSE

3248
EARLY AGE CO LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3248 financial statements

สรุปทางการเงินของ EARLY AGE CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3248 คือ 2.122B EPS TTM ของบริษัทคือ 78.78, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.20% และ P/E คือ 8.47

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด