CHINA TIMES PUBLISHCHINA TIMES PUBLISHCHINA TIMES PUBLISH

CHINA TIMES PUBLISH

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

8923 พื้นฐาน

CHINA TIMES PUBLISH ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล8923 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.95%