KINTECH ELECTRONICS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

6210 พื้นฐาน

KINTECH ELECTRONICS CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล6210 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.29%