MALAM TEAMMALAM TEAMMALAM TEAM

MALAM TEAM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MLTM พื้นฐาน

MALAM TEAM สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย MLTM คือ 0.45 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 7.49 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 4.72 k คน

สถิติ
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: ILS
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย