ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GSFI พื้นฐาน

GAN SHMUEL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

GSFI dividends are paid annually. The last dividend per share being 0.95 ILS. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.70%