9564 พื้นฐาน

HORIZON FOOD CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HORIZON FOOD CO. 49.71 M SAR, และปีก่อนนั้น 66.65 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ