WATANI IRON STEEL COWATANI IRON STEEL COWATANI IRON STEEL CO

WATANI IRON STEEL CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9513 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ WATANI IRON STEEL CO

สินทรัพย์รวมของ 9513 สำหรับ H2 23 คือ 379.55 M SAR ซึ่งมากกว่า 3.28% มากกว่า H1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.56% ใน H2 23 เป็น 137.11 M SAR

‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: SAR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี