6070 พื้นฐาน

AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. 342.00 M SAR, และปีก่อนนั้น 312.66 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ