6050 พื้นฐาน

SAUDI FISHERIES CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SAUDI FISHERIES CO. 48.82 M SAR, และปีก่อนนั้น 47.59 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ