6040 พื้นฐาน

TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. สรุปรายได้

ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TABUK AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. 134.37 M SAR, และปีก่อนนั้น 116.04 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ