6010 พื้นฐาน

NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. สรุปรายได้

รายได้ NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.16 B SAR ซึ่งส่วนใหญ่ 2.58 B SAR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Dairy and Food, ปีก่อนนำ 2.12 B SAR. ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO. 2.40 B SAR, และปีก่อนนั้น 1.99 B SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ