6001 พื้นฐาน

HALWANI BROS. CO. สรุปรายได้

อียิปต์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี HALWANI BROS. CO. 589.70 M SAR, และปีก่อนนั้น 634.79 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ