2282 พื้นฐาน

NAQI WATER CO. สรุปรายได้

ซาอุดีอาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NAQI WATER CO. 238.82 M SAR, และปีก่อนนั้น 274.65 M SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ