2060 พื้นฐาน

NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. สรุปรายได้

รายได้ NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.88 B SAR ซึ่งส่วนใหญ่ 2.20 B SAR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Petro-chemicals, ปีก่อนนำ 2.28 B SAR. ซาอุดี อาระเบีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. 2.11 B SAR, และปีก่อนนั้น 1.95 B SAR.

จากซอร์ส
จากประเทศ