2060 พื้นฐาน

NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO. earnings per share and revenue

2060 earnings per share for the last quarter are 0.16 SAR whereas the estimation was 0.12 SAR which accounts for 28.00% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 876.00 M SAR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 848.33 M SAR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.01 SAR, and revenue is expected to reach 950.00 M SAR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 2060 earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ